menu

Velbesøgt generalforsamling

Formanden kunne berette om et udfordrende 2018, som også bød på masser af gode nye initiativer.

Vi har afholdt vores ordinære generalforsamling Torsdag d. 21. Februar.

Desværre bliver vi nødt til at afholde en ekstraordinær generalforsamling, da det ikke lykkedes at få afsluttet og revideret regnskabet inden generalforsamlingen. Der bliver indkaldt til en ny generalforsamling snarest muligt.

Årsagen til problemerne med regnskabet skal findes i, at vi blev syltet af Danske bank i forbindelse med skift til vores nye kasserer i foråret. Derfor var vi ikke i stand til at betale regninger og tilgå vores konti i mere end 3 måneder. Vi valgte derefter at skifte bank til Sparekassen Kronjylland, men det har så betydet, at vi her under regnskabsopgørelsen har haft vanskeligt ved at finde dokumentationen fra det første halvår, hvor vi stadig var kunde i Danske bank.
Vi har nu fundet alle oplysninger og håber at regnskabet kan blive afsluttet i løbet af en uges tid.

Ud over dette kunne formanden berette om et år med masser af nye og gode initiativer. Blandt andet renoveringen af vores lokaler, som nu er blevet nye og flotte.

I kan læse hele formandens beretning her.

I kan også se en kort powerpoint over formandsberetningen her.

Kontingentet blev fastsat til at være uændret i næste sæson, som starter per 1. September 2019, kr. 450 for voksne og kr. 275 for børn/junior.

På valg til bestyrelsen havde Thorvald Ellehede ikke ønsket genvalg. Generalforsamlingen valgte Karl-Erik Dam Sørensen som nyt bestyrelsesmedlem mens der var genvalg til Jesper Damm, Richard Shipway og Preben Rasmussen. I kan se den nye bestyrelse her.

Der skal lyde en stor tak til Thorvald for det store arbejde han i mange år har lagt i bestyrelsen. Han har lovet, at han stadig gerne vil give en hånd med, så vi håber at Thorvald vil være en af vores aktive frivillige mange år endnu.

Der kommer et endeligt referat af generalforsamlingen senere, som vil blive lagt op her på siden.