menu

Pistol skydning

Vi skyder med pistol hver mandag i vintersæsonen fra kl. 19-21 samt for erfarne skytter (Seniorskydning) onsdag kl. 19-20, i sommersæsonen dog kl. 18.30 i på udendørsbane i Skanderborg. Vi skyder både med cal .22, cal .38 og 9 mm pistol.

Du skal være minimum 16 år for at få adgang til at skyde med pistol.

Vi skyder selvfølgelig under betryggende forhold og høje sikkerhedskrav, hvor der er instruktører på banerne, som vejleder nye og erfarne skytter. Og banekommandørernes anvisninger skal altid følges.

Der føres også omfattende kontrol med våben og ammunition pga. lovgivningen på området. Bl.a. skal det altid registreres hvilket våben du låner i foreningen til din skydning.

Du er velkommen til at møde op til vores skydeaften Mandag på Lynghoved, Skanderborgvej 86, 8680 Ry og få en gratis prøveskydning.

Bemærk: Hvis du er ny skytte skal du medbringe billed ID for at få lov at skyde. Det er et lovkrav. Sundhedskort er ikke tilstrækkelig ID.

Du vil allerede ved første skydning blive bedt om at søge en vandelsgodkendelse hos politiet inden du kan få lov at fortsætte med pistolskydning.

Hvis du er mellem 16 og 18 år skal du desuden medbringe skriftlig tilladelse fra dine forældre.

Hvis du vil vide mere kan du kontakte vores pistol koordinator:

Preben Bødstrup Rasmussen
Tlf. 22 42 59 57
e-mail: ry-emborg@ry-emborg.dk