menu

Riffel skydning

Vi skyder med cal .22 riffel (også kaldet salonriffel) hver mandag fra kl. 19.00 - 21.00 (Vinter) og 18.30 - 20.30 (Sommer) for både børn og voksne

Børn kan starte skydning fra ca. 6 års alderen og det er en fantastisk sport at dyrke sammen med sine børn, da alle kan konkurrere på lige fod.

Samtidig er riffelskydning også en god måde at lære koncentration og fokus, og derfor er sporten også særligt velegnet til børn med specielle vanskeligheder som ADHD og Autisme.

Vi skyder selvfølgelig under betryggende forhold og høje sikkerhedskrav, hvor der er instruktører på banerne, som vejleder nye og erfarne skytter. Og banekommandørernes anvisninger skal altid følges.

Der føres også omfattende kontrol med våben og ammunition pga. lovgivningen på området. Bl.a. skal det altid registreres hvilket våben du låner i foreningen til din skydning.

Du er velkommen til at møde op til vores skydeaften Mandag på Lynghoved, Skanderborgvej 86, 8680 Ry og få en gratis prøveskydning.

Bemærk: Hvis du er 15 år eller ældre skal du medbringe billed ID for at få lov at skyde. Det er et lovkrav. Sundhedskort er ikke tilstrækkelig ID.

Hvis du er under 15 skal du møde op med en af dine forældre. Er du mellem 15 og 18 skal du medbringe skriftlig tilladelse fra dine forældre.

Hvis du vil vide mere kan du kontakte vores riffel koordinator:

Erik Rasmussen
+45 28 35 90 60
e-mail: ry-emborg@ry-emborg.dk