menu

Kontingent og indmeldelse

Kontingent er gældende for et helt kalenderår fra 1 september til 31 August det følgende år.

Kontingent:

Vores medlemsskab går fra 1. September til 31. August det følgende år.

Voksen: 600,00 kr..

Børn og unge til og med 17 år: 350,00 kr.

Familie medlemsskab (1 voksen og 2 børn): 1150,00 kr. Efterfølgende familiemedlemmer får 20% rabat.

Passivt medlemskab: 200,00 kr (giver ikke adgang til skydning og arrangementer)

Indmeldelse

Du indmelder dig i foreningen ved at henvende dig til formand eller kasserer, gerne til en af vores skydeaftener.

Af hensyn til lovgivningen skal du medbringe billed ID (pas eller kørekort) samt sundhedskort ved indmeldelse.
Vi skal bruge følgende oplysninger for at kunne indmelde dig:
Navn
Adresse
Fødselsdato (Ikke cpr nummer!)
telefon og e-mail

Første gang du møder op i foreningen kan du få en gratis prøveskydning, og du vil få oprettet et midlertidigt medlemskort. Du kan derefter få lov til at få 2 yderligere skydninger til normal medlemspris inden du skal indmeldes i foreningen. Og senest efter 5 skydninger skal du være vandelsgodkendt af politiet (hvis du er over 15 år) for at kunne fortsætte med skydning.

Vandels godkendelse hos politiet

Der er pr. 1. Januar 2018 indført vandelsgodkendelse hos politiet i forbindelse med regeringens bandepakke.
Det betyder, at alle medlemmer fra det fyldte 15 år skal SKV6 godkendes, når de benytter foreningens våben til skydning.

Man skal være SKV6 godkendt i den forening, der ejer våbenet. Man kan altså ikke benytte en SKV6 godkendelse fra en anden forening i Ry-Emborg Skytteforening.

Hvornår skal jeg søge om en SKV6-godkendelse?
Hvis du er medlem af skytteforeningen, og er fyldt 15 år.
Hvis du har jagttegn og/eller våbentilladelse.
Hvis du er SKV1-godkendt igennem en anden forening.
Hvis du er SKV2-godkendt igennem en anden forening.
Hvis du er SKV3-godkendt igennem en anden forening.
Hvis du er SKV6-godkendt igennem en anden forening.

Hvornår skal jeg ikke søge om en SKV6-godkendelse?
Hvis du ikke er medlem, men ønsker at prøve skyde i foreningen.
Hvis du er medlem, men ikke ønsker at få overladt et våben.
Hvis du er SKV1-godkendt i foreningen.
Hvis du er SKV2-godkendt i foreningen.
Hvis du er SKV3-godkendt i foreningen.

Hvordan søger man?
Udfyld SKV6-blanketten, udskriv og underskriv den – scan den ind og send den som sikker mail via www.borger.dk eller pr. post til et af politiets to administrative centre (ACV/ACØ) – læs mere i vejledningen på side 2 af SKV6-blanketten.

Her findes SKV6:
Du kan læse mere om SKV6 her