menu

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Onsdag d. 3. April kl. 20.00

På grund af den manglende regnskabsgennemgang og godkendelse på generalforsamlingen d. 21. Februar indkaldes hermed til en ekstraordinær generalforsamling

Onsdag d. 3. April kl. 20.00 på Lynghoved,

Skanderborgvej 86, 8680 Ry

 

Dagsorden:

1. Kassererens gennemgang af regnskab for 2018 og godkendelse af dette

 

 

 

Generalforsamlingen starter umiddelbart efter seniorskydning, som afholdes fra kl. 19-20 denne aften. Seniorskydning slutter derfor præcist kl. 20.