menu

Klubmesterskab 2019

Vi afholder igen i år indendørs klubmesterskab for riffel- og pistolskytter

Vi afholder igen i år klubmesterskab i riffel og pistol.

Turneringen gennemføres som en handicap turnering, hvor den enkelte skyttes handicap udregnes som gennemsnit af de 3 seneste skydninger inden klubmesterskabet starter.

For at deltage i klub mesterskabet skal hver skytte skyde 2 gældende skydninger.

Skydningerne til klubmesterskabet afvikles på følgende datoer:

25. Marts – 1. April – 8. April

Det er tilladt at skyde de 2 tællende skydninger samme aften.

 

Der skydes i følgende klasser:

Riffel – Børneskytter

Riffel – Junior og Voksen skytter

Pistol (fra 16 år og op)

 

Der vil blive hængt en handicap liste op i klublokalet, og den vil også blive lagt på hjemmesiden inden første turnerings dag.