menu

Så er det tid til at forny medlemsskab

Den nye sæson er startet og du skal nu betale dit kontingent

Det er nu tid til at forny dit medlemsskab, så du fortsat kan skyde i foreningen.

Med den nye lovgivning, også kendt som bandepakken, er det lovpligtigt at være medlem i skytteforeningen for at kunne få lov at skyde.

Derfor skal du forny dit medlemsskab senest Mandag d. 23. September for at kunne fortsætte med skydning. Skytter der ikke har fornyet medlemsskab senest denne dato vil ikke kunne få lov at skyde før kontingentet er betalt.

Kontingentet er uændret fra sidste år:

Børn og Junior (til og med 17 år)         kr. 275,00

Voksen (fra 18 år)                              kr. 450,00

 

Skytter der har egne våben skal være særligt opmærksomme på at få fornyet medlemsskab da vi ellers kan blive nødsaget til at inddrage våbentilladelsen.

Husk også, at der for pistolskytter med egne våben er et aktivitetskrav på minimum 6 skydninger per år for at kunne bibeholde sin våbentilladelse.