menu

Børne-Junior træning godt i gang

Opstart af vores Børne-Junior hold er en stor success

Vi er kommet godt i gang med træning af vores børn og junior skytter. Ialt 15 skytter har tilmeldt sig holdet, som i skrivende stund har haft to træningsaftener.

Der er blevet trænet våben sikkerhed, hvordan en riffel fungerer og skydestillingens betydning for resultatet af skydning.

Nu skal vi have trænet en sidste gang inden holdet deltager i første afdeling af omegnsturneringen i Beder Malling Lørdag d. 26. Oktober.

Endelig tilmelding til turnerings skydningen skal senest gives på næste træning Tirsdag d. 22. Oktober.