menu

Skydebanen er fortsat lukket, foreløbig indtil 10 Maj

Selvom DGI har udmeldt, at nogle udendørs skydebaner nu kan åbnes igen, så er forholdene stadig ikke til stedet til, at vi kan åbne skydebanen i Emborg

Bestyrelsen har besluttet, at vi ikke begynder at åbne skydebanen i Emborg endnu, selvom DGI har udmeldt, at udendørs skydeanlæg godt kan starte en forsigtig genåbning.

Der er stadig for mange restriktioner, der gør, at en åbning af skydebanen i Emborg vil være vanskelig.

I DGI's retningslinier står, at kun helt selvhjulpne skytter må skyde, dvs. vi vil ikke kunne lukke op for vores børneskytter på nuværende tidspunkt. Og man skal fortrinsvis benytte eget udstyr, altså rifler, høreværn, liggeunderlag osv. Kun meget få af vores skytter vil kunne leve op til disse krav.

Sidst, men ikke mindst, vil vi pga. afstandskravet på 2 meter kun kunne åbne max. 3 (måske kun 2) skydebaner/standpladser og der må kun være max. 10 personer til stede ad gangen incl. instruktører mv. Og vi kan kun tilbyde afspritning, ikke håndvask, da vi ikke har indlagt vand på skydebanen.

Så alt i alt giver en genåbning under disse betingelser ikke rigtig mening og vi fastholder derfor lukningen indtil videre til den 10. Maj, hvor vi forventer, at der kommer yderligere udmeldinger fra regeringen.

Vi følger hele tiden med i vejledningerne fra DGI og skydebaneforeningen, og kommer der nyt, så tager vi selvfølgelig beslutningen op til ny overvejelse.