menu

Obligatorisk våbeneftersyn for alle private våben

Foreningen skal hvert år afholde våbeneftersyn af alle privat ejede våben. I år foregår våbeneftersyn alle mandage i Oktober, hvor du kan møde op med dit våben til det lovpligtige check.

Hvis du er ejer af et privat våben på en SKV2 tilladelse, så skal du læse med her:

 

Foreningen inspicerer privat ejede våben hver mandag mellem 19.00 -21.00 i Oktober måned (undtagen mandag d. 12/10, hvor vi holder lukket pga. efterårsferien).

Våbeneftersyn er lovpligtigt, og det betyder, at du skal møde op i foreningen med dit våben og fremvise det for formanden, som vil checke våbenets serienummer og at du stadig har det i din besiddelse.

Når alle våben er bekræftet indberettes våbeneftersynet til SKV i Vingsted.

HUSK også, at hvis du har tilladelse til pistol, så skal du være aktivt skydende og have min. 4 skydninger registreret i foreningen per år. Ellers vil tilladelsen blive inddraget.

 

Hvis du har spørgsmål til våben eftersynet, så kontakt formanden på tlf. 22 42 59 57 eller mail: formand@ry-emborg.dk