menu

Ry-Emborg Skytteforening tildelt DGI Østjyllands foreningspokal 2020

Kjeld Poulsen og formand Preben Rasmussen blev meget overraskede og stolte over at få tildelt DGI's foreningspokal ved Aktivitetsmødet i Årslev

Lørdag d. 24. Oktober deltog vi som sædvanlig i det årlige aktivitetsmøde i DGI Østjylland Skydning, som i år var udskudt næsten et halvt år pga. Corona.

Mødet foregik på Årslev kro og havde deltagelse af alle skytteforeninger i østjylland og aktivitetsledelsen fra DGI.

Stor var vores overraskelse, da vi på dagsordens sidste punkt kom til "uddeling af pokaler", og Kjeld Poulsen fra bestyrelsen sammen med formand Preben Rasmussen blev kaldt op på gulvet for at få overrakt Foreningspokalen 2020. Pokalen er en vandrepokal, og vi fik den for vores flotte arbejde med vores børne-junior hold over de sidste to år. Det har resulteret i en stor fremgang i antallet af børne og junior skytter, som det fremgik af aktivitetsledelsens indstilling.

 I kan læse indstillingen nederst i denne artikel.

Pokalen blev overrakt af Karin Riis, der er medlem af DGI's aktivitetsudvalg for skydning.

Fra os i bestyrelsen skal der lyde en stor tak til DGI for den flotte anerkendelse. Men der lyder en endnu større tak til Jer Børn og unge, forældre og trænere, som får holdet til at fungere. Og en særlig tak til Karl-Erik, der som holdleder trækker det store læs og lægger masser af timer i arbejdet med holdet.

Husk, at når I ser pokalen i klublokalet, så er det jeres fortjeneste, at den står der det næste år :-)

 

Ordlyden af aktivitetsudvalgets indstilling kan læses her (det skal lige bemærkes at ordene om medlemstal går på børn/unge, ikke vores samlede medlemstal):

Indstilling til foreningspokalen årsmøde 2020:

Den forening, vi har valgt, der skal have foreningspokalen i år, er en forening, hvor vi har set, der er en god udvikling.

Det er en gammel forening, men absolut ikke af den grund gået i stå.

F.eks. har de fordoblet deres medlemstal fra 2018 til 2019.

De skyder både riffel og pistol.

Deres skytter deltager aktivt i vores turneringer og deltager også i DM.

Bl.a. kvalificerede de sig som hold til DM i marts, som jo desværre blev aflyst.

De gør en stor indsats for at få flere børne- og juniorskytter, hvilket har gjort, at de i aldersgruppen 0-12 år har haft en stigning på 170% fra 2018 til 2019.

I aldersgruppen 13-18 år har stigningen været på 220%.

I forbindelse med indsatsen med at få flere børne- og junior skytter, arrangerede de informationsaften for forældre og børn, hvor de informerede om de tiltag, de ville lave.

De kører særskilte træningstider, hvor det kun er børne- og junior skytter, der deltager. De har ekstra trænere tilknyttet, og skytterne skal deltage i 6 stævner/turneringer i løbet af sæsonen i samarbejde med de omkringliggende foreninger. Og målet er, at alle skytterne skal deltage i DM i Vingsted.

Vi glæder os også til at se dem til vores turneringer.

De engagerer forældrene til kørsel mv., men pointerer også, at træningen er uden forældre, hvilket vi alle ved er en god ting 😊

Træningen af børne- og juniorskytter er et mix af instruktioner, skydetræning og hygge.

Derudover har foreningen en let og tilgængelig hjemmeside, der er utrolig informativ.

 

Tillykke til Ry-Emborg Skytteforening.

 

Selvom I er en gammel forening fra 1870, har I forstået at udvikle jer og følge med tiden.

Hvor mange foreninger har svært ved at fastholde de unge mennesker, har I formået at gøre en fælles indsats, som har gjort, at I har haft en eksplosiv stigning i medlemstallene for børn og juniorer, men også i de øvrige aldersgrupper.

 

Endnu engang et stort tillykke.