menu

Generalforsamling 2020

18 medlemmer mødte op til generalforsamlingen på Lynghoved

Torsdag d. 27. Februar afholdt vi årets ordinære generalforsamling på Lynghoved.

Vi startede med vores nye tradition fra de sidste par år, hvor foreningen var vært for et stykke smørrebrød til medlemmerne og gik derefter over til selve generalforsamlingen.

I denne artikel kan i finde links til: Formandsberetningen og den powerpoint præsentation, der blev vist af formanden Preben Bødstrup Rasmussen.

Regnskab og referat fra generalforsamlingen bliver lagt op her på hjemmesiden så snart det er klart.

Der var genvalg til bestyrelsen som efter generalforsamlingen konstituerede sig som følger:

Formand: Preben Bødstrup Rasmussen

Næstformand: Kjeld Poulsen

Kasserer: Henrik Fuhr Bojesen

Sekretær: afventer næste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen er fuldtallig.

Som sidste punkt på generalforsamlingen udnævnte bestyrelsen Jørgen Olesen til livsvarigt kontingentfrit æresmedlem for sit store arbejde for foreningen både som formand (12 år) og som medlem i næsten 50 år. På  billedet får Jørgen overrakt et æresmedlems diplom af formand Preben Bødstrup Rasmussen