menu

Generalforsamling afholdt forsinket men i god ro og orden

14 medlemmer var mødt op til den ordinære generalforsamling.

Årets ordinære generalforsamling skulle have været afholdt senest i Marts måned. Men som bekendt kom Corona i vejen, og vi måtte finde en ny dato, som så første kunne blive den 10. Juni.

14 medlemmer mødte op til generalforsamlingen som forløb stille og roligt. I kan læse referatet af generalforsamlingen og formandens beretning i vedhæftede links, hvor der også er et link til den powerpoint præsentation, der blev vist.

Link til regnskabet tilføjes snarest.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, og der er ingen ændringer. Så bestyrelsen er fortsat:

Formand: Preben Bødstrup Rasmussen

Næstformand: Kjeld Poulsen

Kasserer: Henrik Fuhr Bojesen

Sekretær: Erik Bødstrup Rasmussen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Karl-Erik Dam Sørensen, Jesper Damm og Richard Shipway

Links:

Referat

Formandsberetning

Powerpoint