menu

Regnskab 2020

Her kan I se det godkendte regnskab fra generalforsamlingen

Foreningens regnskab for 2020 blev godkendt på den nyligt afholdte generalforsamling.

 

Regnskabet udviser et overskud på ca. 52.000 kr, men det skyldes primært en regnskabsteknisk detalje, da vi har indkøbt nye våben i 2020, som vi har fået støtte til.

Støtten indregnes i driftsregnskabet, mens de nye våben opføres som aktiver, hvorfor det ser ud som om vi har et overskud.

I årets løb har vi også fået tilskud fra DGI's coronapulje på ca. 21.000 kr, og uden denne støtte (og hvis vi ikke havde købt våben), så havde regnskabet udvist et underskud. 

Vi er også sluppet gennem Coronaåret 2020 med et mindre medlems frafald, så alt i alt må vi sige, at vi er sluppet heldigt gennem krisen.

 

I kan se regnskabet via dette link: Regnskab 2020