menu

Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling Torsdag d. 10. Marts kl. 19.00

Så er det igen tid til den ordinære generalforsamling, som vi afholder

Torsdag d. 10. Marts kl. 19.00 i vores klublokaler på Lynghoved, Skanderborgvej 86, 8680 Ry.


Generalforsamlingen er åben for alle, dog er det kun medlemmer der har stemmeret. Børn og unge under 18 kan repræsenteres ved én forælder, som varetager barnets stemmeret.
Forældre til børn under 18 kan også opstille og vælges til bestyrelsen, og i tilfælde af valg vil de blive kontingentfrit medlem.

Generalforsamlingen gennemføres iht. dagsorden iflg. vedtægterne (disse kan downloades på vores hjemmeside: LINK ):
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab og forslag til kontingent
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
6. Eventuelt

Bestyrelsen vil gerne byde på et stykke smørrebrød som optakt til generalforsamlingen, kl. 18.30 . Hertil kræves tilmelding senest d. 1. Marts enten på en seddel lagt frem i klublokalet eller på mail: ry-emborg@ry-emborg.dk.

Hvis man ikke deltager i spisning møder man bare op kl. 19 til selve generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen