menu

Generalforsamling afholdt med 17 fremmødte medlemmer

Så kunne vi igen afholde vores ordinære generalforsamling på normal vis uden forstyrrelser fra Corona

Foreningens ordinære generalforsamling blev afholdt Torsdag d. 10. Marts med 17 fremmødte medlemmer.

Efter at have nydt et stykke smørrebrød som optakt til generalforsamlingen gik vi i gang med dagsorden iflg. vedtægterne.

I kan se den præsentation, som blev gennemgået på generalforsamlingen her: Præsentation

Desuden kan I se formands beretning og regnskab, som begge dele blev godkendt her:

Formandsberetning

Regnskab

Referatet fra generalforsamlingen og det konstituerende bestyrelsesmøde er her (Der står ved en fejl bestyrelsesmøde i overskriften - der skulle stå Generalforsamling): Referat

Der var også en mindre justering af vores vedtægter, som I kan finde her: Vedtægter

Der blev en enkelt udskiftning i bestyrelsen, da vores kasserer, Henrik Fuhr Bojesen ikke ønskede genvalg. I stedet blev Anders Porse nyvalgt som bestyrelsesmedlem, mens Erik Rasmussen og Kjeld Poulsen blev genvalgt.

Den nye bestyrelse ser derfor således ud:

Formand: Preben Rasmussen

Næstformand: Kjeld Poulsen

Kasserer: Erik Rasmussen

Bestyrelsesmedlemmer: Jesper Damm, Karl-Erik Dam Sørensen, Richard Shipway og Anders Porse

Suppleanter: Morten Christensen og Jesper Rothmann

Revisor: Steen Albrechtsen, revisor suppleant: Jens Peter Møller