menu

Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til den årlige ordinære generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling


Torsdag d. 9. Marts 2023 kl. 19.00Hermed indkaldes til den årlige ordinære generalforsamling Torsdag d. 9. Marts kl. 19.00 i klublokalerne på Lynghoved, Skanderborgvej 86A, 8680 Ry.

Dagsorden iflg vedtægterne er:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren fremlægger regnskab, herunder kontingent
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer
  På valg er:
  Preben Rasmussen (villig til genvalg)
  Jesper Dam (villig til genvalg)
  Karl-Erik Dam Sørensen (villig til genvalg)
  Richard Shipway (genopstiller ikke)

  Valg af suppleant:
  Morten Christensen (villig til genvalg)
  Jesper Rothmann (ikke på valg i år)

  Valg af revisor:
  Steen Albrechtsen (genopstiller ikke)
  Valg af revisor suppleant:
  Jens Peter Møller (ikke på valg i år)    
 6. Eventuelt

Som ved tidligere lejligheder vil bestyrelsen gerne være vært ved et stykke smørrebrød og en øl/vand inden generalforsamlingen. Hvis du ønsker at deltage i spisning skal du tilmelde dig enten på en seddel, der lægges frem i foreningen eller på mail til ry-emborg@ry-emborg.dk senest 1. Marts 2023.
Spisning starter kl. 18.30 for de tilmeldte. Hvis du kun ønsker at deltage i generalforsamlingen, så møder du bare op til den kl. 19.00. Det kræver ikke tilmelding.