menu

Jævnt fremmøde på generalforsamlingen

15 medlemmer inklusive det meste af bestyrelsen mødte frem til årets generalforsamling

Vi afholdt den ordinære generalforsamling Torsdag d. 9. Marts med ialt 15 fremmødte medlemmer.

Formandsberetning, oversigtspræsentation og referat er vedhæftet.

Regnskabet blev betinget godkendt og skal revideres før det er endeligt. Det bliver derfor lagt ud på hjemmesiden senere.

Du kan finde dokumenterne her:


Formandsberetning

Powerpoint præsentation

Referat

Regnskab - resultatopgørelse - balance